e-Magazine, Fall • 3/2017 (swe)


Höst 2017 harjuelekter.ee
 
  Ärade kunder och partners!
  RIFAS UAB - Harju Elekter Gruppens dotterbolag i Litauen
  Harju Elekter i Sverige
  Telesilta - en ny medlem av Harju Elekter-gruppen
  En ny produktionsbyggnad öppnades i Allika Industriparken
 
      
  
Ärade kunder och partners!

Aktivt och framgångsrikt företagande får dagarna och åren att gå extra fort. Rätt som det är har det blivit höst 2017. För Harju Elekter Grupp har det varit ett år av förändring, sökande och tillväxt, men även ett av de mest framgångsrika åren i företagets historia. Det glädjer mig att vi har fått ihop ett motiverat och inspirerat team som låter oss att uppfylla våra olika kunders förväntningar, och förhoppningsvis även överträffa dem tillsammans med våra lojala partners. Den som gör, den hinner – säger ett estniskt ordspråk. Jag är oerhört glad att Energo Veritas OÜ från Estland och Telesilta Oy från Finland i år blev en del av Harju Elekter Grupp.

Därigenom har vi kunnat utvidga vår profil avsevärt och kan numera erbjuda bättre lösningar inom projekt- och grossistförsäljning och ta nya kraftigare kliv inom varvindustrin med våra el- och automatiklösningar.


 
Andres Allikmäe
Harju Elekter Group, VD

 
Jag försäkrar för våra goda kunder och partners att våra team i gruppens olika verksamhetsorter har fått en rejäl förstärkning i många erfarna och motiverade anställda. Vi håller vår starka position på den finska marknaden och tar allt modigare kliv i vår satsning i Sverige. Vi vill vara er allas första och rättmätiga val som er partner i lyckade affärer.
  
  
RIFAS UAB - Harju Elekter Gruppens dotterbolag i Litauen

Rifas UAB ingår i koncernen Harju Elekter sedan 2003. Det litauiska dotterbolagets specialitet är framtagning av nya produkter och lösningar samt kontraktstillverkning för systemintegratörer inom sjö- och tillverkningsindustrin.

Genom kontinuerligt växande kunskaper och kapacitet kan RIFAS teamet med sin unika kompetens idag erbjuda lösningar och produkter för nästan alla behov hos våra kunder.
 

Företagets dagliga fokus ligger framförallt på förbättringsprocesser inom kvalitet, funktionssäkerhet och professionell kontraktstillverkning. För att försäkra verksamhetens långsiktighet och utvidga företagets möjligheter för framtiden ytterligare har RIFAS gjort en hel del förändringar såväl internt som externt.

Varje företag liknar sin ledare. I augusti utsågs företagets utvecklingschef Tomas Prūsas (född 1978) till RIFAS nya VD. Han har examen från Kaunas Tekniska Universitet i elektronikteknik (2001) och från Vilnius Universitet i företagsledning (2006). För Harju Elekter Grupp har han jobbat sedan 2014.

Kärnan för RIFAS tekniska prestanda ligger i dess teams högt kvalificerade el- och mekanikingenjörer. Ett nära samarbete med våra partners och leverantörer är det bästa sättet att uppnå våra uppsatta mål och leverera utlovade produkter och lösningar till avtalad tid. "Därför kan vi känna oss säkra på att Danfoss Drives, Rolls-Royce Marine, Andritz, Kongsberg Maritime, Siemens såväl som alla våra andra kunder alltid får sina högkvalitativa kundanpassade anslutningsstationer för lågspänning, MCC system, integrerade drivsystem och andra beställda produkter och lösningar i tid," lovar RIFAS VD Tomas Prūsas.

Den första utmaningen för den nya VD:n blir att tillsätta ett betryggande antal nya kvalificerade befattningar som gör det möjligt att klara av det växande orderflödet och en allt större produktionsvolym. Det innebär rekrytering av välutbildade specialister och erbjudande av konkurrenskraftiga löner för såväl nya som gamla anställda på RIFAS, jämfört med våra konkurrenter i närområdet.

En annan sak som han vill lyfta fram är Rolls-Royce Marine priset som i år tilldelades RIFAS för innovativ verksamhet i framtagning och lansering av ett nytt avancerat skeppssystem. "Det priset är en stor prestation för alla RIFAS anställda," säger Tomas Prūsas och tilläger att det även kan ses som ett bevis på företagets höga mognadsgrad och stora ambitioner. Företaget har påbörjat arbetet med ett antal nya kontrakt från Siemens och flera andra stora kunder. RIFAS har genom åren ständigt ökat sin produktionskapacitet och därför står byggnad av nya produktionsanläggningar återigen i agendan. Under de närmaste 2-3 åren kommer produktionsutrymmet att expanderas från 2500 m2 till 7500 m2.

  
Harju Elekter i Sverige

I enlighet med utvecklingsstrategin för koncernen Harju Elekter grundades 2010 Harju Elekter AB – en egen försäljningsorganisation i Sverige. Under dessa sju verksamhetsår har Harju Elekter koncernen kontinuerligt ökat sin försäljning på den svenska marknaden och erbjuder sina kunder ett brett utbud av koncernbolagens produkter, främst inom elektroteknik.

Sedan september i år är det Harju Elekter AB:s försäljningschef Magnus Anundsson som har ansvaret för ledningen av Harju Elekters svenska affärsverksamhet och kundrelationer. Magnus kommer senast från ABB, där han jobbat med försäljning av kraftprodukter. Han har även tidigare jobbat på Gycom med drivsystem.

Harju Elekter AB
Magnus Anundsson
försäljningschef
mob +46 70 377 37 67, magnus.anundsson@harjuelekter.se
Per-Göran Bjon,
försäljare
mob +46 70 546 8875, pg@harjuelekter.se
Peter Olveren,
försäljare
mob +46 70 633 6550, peter.olveren@harjuelekter.se
www.harjuelekter.se
  
  
Telesilta - en ny medlem av Harju Elekter-gruppen

Den 2 juni 2017 undertecknade AS Harju Elekter ett avtal om förvärv av samtliga aktier i det finska företaget Telesilta Oy som utför elinstallationer för varvindustrin. Telesilta Oy kommer att fortsätta sin verksamhet under samma firma och varumärke som ett helägt dotterbolag till koncernen.

Telesilta Oy är ett elinstallationsföretag, grundat 1978 i Nystad, Finland, som har specialiserat sig på projektering, tillverkning och installation av elektriska system för båtar, ända till systeminställning och underhåll. 2016 omsatte företaget 4,5 miljoner euro och gav jobb till 30 anställda.

Med förvärvet av Telesilta Oy utbredde koncernen sin kompetens och sitt kunnande inom tillverkning och installation av elektrisk- och automatisk utrustning för båtar. Detta öppnar dörrar till den lovande finska varvsbranschen.

 
  
En ny produktionsbyggnad öppnades i Allika Industriparken

Allika industripark utvecklas av Harju Elekter som anlade Steras fabrik som en nyckelfärdig lösning, investerade själv i byggprocessen och hyrde sedan ut den färdiga byggnaden till Stera med ett långt hyreskontrakt. Huset byggdes av byggföretaget Rand ja Tuulberg. När ordförande Raivo Rand överlämnade den symboliska fabriksnyckeln till AS Harju Elekters ordförande Endel Palla, uttryckte han sin uppskattning för ett bra samarbete och tillade att den nya byggnaden kommer säkert att nomineras till årets bästa betongbyggnad. Endel Palla i sin tur lovordade betongelementtillverkaren samt Saue kommunstyrelse, som är hemkommun för Allika industripark, för deras korrekta och operativa ärendehantering. I stället för den traditionella bandklippningen tog man fram vinkelslipen för att skära ut graverade plåtar med Steras namn och fabrikens invigningsdatum. Fabriken invigdes av Estlands entreprenörskaps- och informationsteknologiminister Urve Palo, Finlands ambassadör i Estland Kirsti Narinen, Stera Groups VD Heikki Ajanko, Åbos borgmästare Aleksi Randell och Stera Saue AS VD Veiko Vaher. Efter ceremonin väntade rundvisning i produktionsanläggningen med föredrag och välkomsttal.

Allika Industriparkens totalareal är 30 hektar, som enligt gällande detaljplan har delats upp på 18 fastigheter. Fastigheterna har central vattenförsörjning och avlopp samt lokalvärme (el, flytande bränsle eller gas). Hela komplexet byggs färdigt och tas i bruk ca 12 månader efter att man fått de slutliga parametrarna och avtalat om specifikationerna. Hyrespriserna är en förhandlingsfråga och beror på beställarens specifika krav. För ytterligare information, se http://harjuelekter.ee/content/real-estate-projects eller kontakta Aron Kuhi-Thalfeldt, Harju Elekters fastighets- och energiservicechef, tfn 6747421.

AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Phone (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee