e-Magazine, Spring • 2/2017 (fin)


Kevät 2017 harjuelekter.ee
 
  Harju Elekter Ruotsin markkinoilla
  Yhden ajanjakson loppu

  Harju Elekter osti enemmistöosuuden myyntiyritys Energo Veritaksesta
  Harju Elekter Teletehnika sai uudet laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä
    sertifikaatit
 
      
  
  
Harju Elekter Ruotsin markkinoilla
  

Harju Elekter on toiminut Ruotsin markkinoilla aktiivisemmin vuodesta 2010 lähtien, jolloin konserni päätti pyrkiä Ruotsin energianjakelusektorin markkinoille tarjoten HEKA -sähköasemia, sekä muita energianjakelusektorin tuotteita paikallisille jakeluverkkoyrityksille. Harju Elekterille kyse oli periaatteellisesta muutoksesta, sillä aikaisemmin oli Ruotsissa toimittu vain hankekohtaisesti yksittäisten teollisuusalan asiakkaiden kanssa.

Jos Harju Elekterin Ruotsin markkinoiden myyntitulo vuonna 2010 jäikin alle 100 000 euron, niin vuoteen 2016 mennessä se oli kasvanut jo 2,1 miljoonaan euroon vuotuisen kasvun ollessa lähes 50 %. Ruotsin markkinoilla toimitun seitsemän vuoden aikana olemme oppineet tuntemaan paremmin asiakkaiden tarpeita, sekä markkinoiden odotuksia sopivien teknisten ratkaisujen edessä. Koko tämän ajanjakson merkittävimpiä avainsanoja ovatkin olleet jatkuva tuotteiden parannus, sekä uusien tuotteiden kehittäminen. Olemme tänä aikana päivittäneet koko Ruotsin markkinoille suunnatun tuoteportfolion, sekä kehittäneet monia, erityisesti Ruotsin markkinoille sopivia uusia ratkaisuja. Jo kehitettyjen tuotteiden lisäksi työn alla on vielä monia uusia projekteja, joita voimme jo lähiaikoina esitellä asiakkaille.

Johdonmukaisen tuotekehityksen ohessa panostamme vahvasti myös asiakassuhteiden kehittämiseen. Voin ilokseni ilmoittaa, että Harju Elekter osallistuu, nyt jo neljättä kertaa, Pohjoismaiden suurimmille sähköalan Elfack 2017 messuille. Messujen tähtituotteena esittelemme sisältä hoidettavan betonisen sähköaseman, joka on erityisesti kehitetty vastaamaan paikallisten markkinoiden vaatimuksia.

Harju Elekterin löydät messuosastolta A01:42. Odotamme kävijöiksi kaikkia nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme.  Maksuttoman messulipun saat rekisteröitymällä palveluun seuraavan linkin kautta.

Lähitulevaisuuden suunnitelmista voidaan mainita Harju Elekterin tavoite laajentaa energianjakelusektorin asiakkaille tarkoitettua tuoteportfoliota, sekä tuotteiden jatkuvaa kehitystä. Tavoitteemme on myös tarjota ruotsalaisille asiakkaillemme Harju Elekterin Suomessa ja Virossa suosittuja keskijänniteverkon sähköasemia (HEJA), sekä valmissähköasemille suunniteltuja RTU -ratkaisuja. Lisäksi suunnitelmana on merkittävästi laajentaa teollisuusalan asiakkaille soveltuvien tuotteiden ja ratkaisujen tarjontaa.

Se lyhyt aika, jonka olemme Ruotsin markkinoilla toimineet, on ollut Harju Elekterille opettavaista ja on auttanut meitä merkittävästi kehittämään tuotteitamme. Haluamme jatkaa tätä käytäntöä, sekä kehittyä ja kasvaa yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa myös tulevaisuudessa. Olemme tulleet jäädäksemme.

Tiit Luman
AS Harju Elekter Elektrotehnikan myyntijohtaja

  
  
Yhden ajanjakson loppu
  
19.1.2017 Motherson Sumi Systems Limited ja PKC Group Oyj:n hallitus solmivat fuusiosta, jossa yhtiöiden johdinsarjoja koskevat liiketoimet yhdistetään. PKC Group Oyj:n osakkaille on tehty ostotarjouksen hintaan 23,55 euroa osakkeelta. AS Harju Elekter omistaa 1 094 641 PKC Group Oyj:n osaketta.

22.3.2017 PKC Group Oyj ilmoitti ostotarjouksen hyväksymisestä, mikä tarkoitti AS Harju Elekterille 25,8 miljoonan euron tuottoa osakkeiden myynnistä. Tämän johdosta aukeavat taloudelliset resurssit edesauttavat epäilemättä AS Harju Elekterin kehityksen nopeutumista, tarkoittipa se sitten yrityksen laajentumista uusille markkinoille, uusia yritysostoja, uusia yhteistyökuvioita tai investointeja tekniikkaan, uusiin innovatiivisiin projekteihin ja teollisten kiinteistöjen kehittämiseen.

Samalla osuuden myynti PKC Group Oyj:stä ja yrityksen lähtö Helsingin pörssistä tarkoittaa AS Harju Elekterille yhden ajanjakson päättymistä. Yli 20 vuoden ajanjakson aikana olemme osinkoina ja osuuksien myynnillä ansainneet noin 50 miljoonaa euroa eli vuosittain keskimäärin 2,3 miljoonaa euroa, minkä olemme investoineet nykyaikaisiin teknologisiin laitteisiin, tuotantotilojen laajentamiseen, mutta myös ihmisiin – vahvan joukkueen luomiseen, kasvattamiseen ja siitä huolehtimiseen.

Yhteistyö johdinsarjojen  valmistuksessa alkoi Nokian (myöhemmin PKC Group Oyj) kanssa vuonna 1991. AS Harju Elekter osallistui vuonna 1994 yrityksen ostoon (MBO) Nokiasta. Tämä yhteistyö on ollut meille hyvin merkittävää seuraavista syistä:

  • Hankimme kokemusta sarjatuotannosta ja  oikein ajoitetusta tuotannosta
  • Vuonna 1991 alkanut menestyksekäs yhteistyö johti kaapelituotannosta vastaavan yhteisyrityksen muodostamiseen yhdessä Nokian kanssa vuonna 1992.
  • Mukanaolo PKC Group Oyj:n hallituksessa 1994–2014 antoi erinomaisen kokemuksen kansainvälisen yrityksen johtamisesta, yritysostoista, pörssin vaatimuksista ja yrityksen viemisestä pörssiin. Se antoi myös selvän sysäyksen AS Harju Elekterin viemiseksi pörssiin vuonna 1997.

Endel Palla
AS Harju Elekterin hallintoneuvoston puheenjohtaja

  
  
Harju Elekter osti enemmistöosuuden myyntiyritys Energo Veritaksesta
  
AS Harju Elekter osti 80,5 % suuruisen osuuden sähkömateriaaleja ja laitteistoja myyvästä Energo Veritas OÜ:stä. Kauppa toteutettiin 29.3.2017, jolloin suoritettiin myös varainsiirrot. Kaupan seurauksena Harju Elekter Trade Groupin liiketoimet sulautetaan Energo Veritaksen kanssa, joka jatkaa konsernin tytäryhtiönä.

Energo Veritaksen ostolla ja konsernin tytäryhtiönä toimivan kaupallisen liiketoimintayksikön muodostamisella konserni lisää markkinaosuuttaan Virossa, kasvattaa tuotevalikoimaansa merkittävästi ja luo edellytykset edistää konsernin tuotteiden myyntiä Virossa ja Baltian maissa. Yritys keskittyy pääasiassa projektipohjaiseen kaupankäyntiin. Yrityksen entinen johtaja Kristo Reinhold jatkaa Energo Veritas OÜ johdossa.

Energo Veritas OÜ on vuonna 2015 perustettu sähkömateriaaleja ja laitteistoja myyvä yritys, joka tarjoaa teknistä konsultointia, ratkaisujen tuottamista, kokoonpanoa asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja toimituksia rakennustyömaille. Yrityksen suurimpina toimittajina ovat useimmat sähkömateriaalien valmistajat tai niiden edustajat. Yritys toimii myös useiden tuotteiden maahantuojana. Yrityksen liikevaihto 2016 oli 4,2 miljoonaa euroa ja yritys työllistää 7 henkilöä.

Koe voima muutoksessa!

Andres Allikmäe
AS Harju Elekter toimitusjohtaja

  
  
Harju Elekter Teletehnika sai uudet laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifikaatit
  
Ensimmäisenä yrityksenä Harju Elekterin konsernissa AS Harju Elekter Teletehnikalle myönnettiin 4.1.2017 laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä sertifikaatit, jotka vastaavat uudistettujen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien vaatimuksiin. Päivitettyjen standardien mukaisesti laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät on integroitu enemmän liiketoimintaprosesseihin, sekä yleiseen johtamiseen. Laadukas suorittaminen ja ympäristöystävällisyys on asetettu samalle viivalle kaupallisen menestyksen kanssa.

Prosessien kehityksen ohessa painotus on nyt riskien ennustamisessa, analysoinnissa ja käsittelyssä. On tärkeää osallistuttaa työntekijöitä ennakoivaan selvitystyöhön ja seurannan avulla tapahtuvaan työprosessien suunnitteluun, jotta asiakastyytyväisyys voidaan taata sekä tuotteen, että palvelun laadun osalta. Samalla on tärkeää, että työntekijät ovat tyytyväisiä yhdessä tehdystä panostuksesta.

ISO-standardin omaksuminen antaa vuosien aikana testatun ja hyväksi havaitun pohjan liiketoimintaprosessien järjestelmälliseen johtoon. Kohdennetusti johdetut järjestelmät mahdollistavat tuoton kasvattamisen ja yrityksen kehityksen varmistamisen myös asiakkaiden usein muuttuvien vaatimusten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamien muutosten osuessa kohdalle.

Puhuttaessa johtamisjärjestelmän käytännöistä tulee ymmärtää, että ne sisältävät vaateita sille MITÄ tehdään, mutta ei yksityiskohtaisia ohjeita siitä, KUINKA tehdä, mikä puolestaan on syy siihen MIKSI ne auttavat yritystä toimimaan yhteisten sääntöjen pohjalta, muuttamatta niitä kuitenkaan täysin samankaltaisiksi.

Katre Tulp
Hallinnollinen sihteeri, laatupäällikkö
AS Harju Elekter Teletehnika
AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Tel (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee