e-Magazine, Winter • 1/2017 (fin)


Talvi 2017 harjuelekter.ee
 
  Harju Elekter kutsuu messuille
  Harju Elekter sai suuria tilauksia
  Harju Elekter yhdisti metallitehtaat
  Rakentajana tehdaskiinteistöjä kehittämässä
 
      
 
Hyvät asiakkaat, kumppanit ja kollegat!

Vuosi 2016 jää Harju Elekter Grupin historiaan rohkeiden muutosten ja yhteistyön nimissä kehitykseen panostamisen vuotena. Olemme vahvistaneet levymetallin tuotantokykyämme ja saaneet uusia suuria sopimuksia. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä lisätäksemme olemme muuttaneet ja muutamme jatkossakin organisaatiotamme ja fokusoimme tehtaiden kehitystä, resursseja ja investointeja.

Vuonna 2017 Harju Elekter Grupp panostaa edellisenä vuonna aloitettuihin toimiin ja keskittyy sekä uusien sopimusten täyttämiseen että entistäkin suurempaan kehitykseen tuotannossa, kehityksessä ja henkilökuntamme joukossa.

Andres Allikmäe
CEO
Harju Elekter Group

Tavoitteemme on jakaa kanssanne olennaisia uutisia ja tietoja ja olla esillä eri messuilla niin Suomessa kuin Ruotsissakin Haluamme olla mahdollisimman avoimia, kuunnella asiakkaitamme ja liikekumppaneitamme, olla yhteistyssä askeleen verran edellä toiveita ja investoida ympäristöystävälliseen tulevaisuuteen. Toivon, että löydät tästä Harju Elekter Gruppin e-Magazinista paljon mielenkiintoista luettavaa ja piristäviä ajatuksia.

Toivotan kaikille menestyksekästä ja ilontäyteistä vuotta 2017!

  
 
  
  
Harju Elekter kutsuu messuille
  

Vuosi 2017 on Harju Elekterille jälleen kerran tärkeiden erikoismessujen vuosi. Tämän vuoden suurimmat messut, joihin Harju Elekter osallistuu osastollaan, ovat Verkostomessut tammikuussa Tampereella ja Elfack toukokuussa Göteborgissa. Molemmat messut järjestetään joka toinen vuosi ja ne tuovat yhteen oman alansa ammattilaiset kaikista Pohjoismaista.

Verkostomessut järjestetään 25-26. tammikuuta ja ne ovat vuoden tärkeimmät energianjakelun messut Suomessa. Harju Elekter konsernin tuotevalikoimaa esittelevät yhteisellä osastolla tytäryhtiöt Satmatic, Finnkumu ja Harju Elekter Elektrotehnikan myyntihenkilöstö ja insinöörit. Harju Elekter Groupin osasto on A828.

Satmatic esittelee messuilla erilaisia pienjännite- ja teollisuusautomaatioratkaisuja, ajoneuvojen lämmityksen- ja latauksen tuotekategoriaa, sekä aurinkoenergiaan ja älykkääseen sähköverkkoon liittyviä ratkaisuja.

Finnkumu esittelee messuilla tällä kerralla älykkääseen sähköverkkoon soveltuvaa muuntamoa. Muuntamon keskijännitepuoli on ilmaeristeinen ja varustettu tyhjiötehokatkaisimilla. Etäkäytön mahdollistamiseksi katkaisijat on motorisoitu ja muuntamossa on RTU-laitteet.

Harju Elekter Elektrotehnika esittelee messuilla erästä viimeisistä uutuustuotteistaan- erityisesti Suomen markkinoita varten kehitettyä, teholtaan max. 315kVA muuntajalle tarkoitettua, ulkopuolelta ohjattavaa metalli muuntamoa, joka on jo saanut Suomen suurimmilta sähköverkostoilta erittäin lämpimän vastaanoton.

Lisätietoja messuista: http://www.verkostomessut.fi/
Ilmainen sisäänpääsy: http://ilmoittaudu.tampereenmessut.fi/ilmoittautuminen/index.tmpl?lid=168

Göteborgissa 9.-12. toukokuuta järjestettävä Elfack 2017 on Pohjoismaiden suurin sähkönjakelusektorille suunnattu messutapahtuma. Messuille osallistuu suurin osa alan tärkeimmistä toimijoista, jotka esittelevät neljän päivän aikana tuotteitaan ja palveluitaan yli 25 000 messuvieraalle. Harju Elekter konsernin tuotevalikoimaa esittelevät Harju Elekter Elektrotehnikan myyntihenkilöstö ja insinöörit.

Harju Elekter Elektrotehnika esittelee messuilla energianjakelusektorille kehitettyjä ratkaisuja ja hyvin erityistä, Ruotsin sähkönjakeluverkostolle kehiteltyä betonirunkoista muuntamoasemaa. Harju Elekterin osasto on A01:42.

Lisätietoa messuista: https://elfack.com/
Ilmainen sisäänpääsy: https://elfack.com/for-besokare/entrekort/

  
  
Harju Elekter sai suuria tilauksia
  
Viime vuosien aikana Harju Elekter Elektrotehnika on keskittynyt vientimarkkinoihin ja yhteistyöhön Baltian lahden alueen yritysten kanssa. Asiakkaiden tarpeita ja odotuksia on selvitetty, sekä kehitetty sopivia tuotteita. Yrityksen tuotesalkku on kasvanut uusien ratkaisujen, kuten SFS6001-standardia vastaavan, ulkopuolelta ohjattavan metallirakenteisen muuntamo HEKA 1SM1000 johdosta. Yhteistyö eri toimialojen tunnettujen asiantuntijoiden kanssa on tarjonnut uutta vauhtia. 
Vuosi 2016 oli Harju Elekterille läpimurron vuosi. Erityisesti haluamme mainita suuret toimitussopimukset verkko-operaattoreille Suomessa ja lähes sadan erikoisaseman tilauksen USA:n satamiin.

Kaikkien sopimusten ja tilausten hoitamiseksi olemme tarkastaneet tuotantoprosessimme ja laajentaneet tuotantotilojamme. Tavoitteena on keskittyä vahvoihin puoliimme ja löytää sopivat toimittajat ja yhteistyökumppanit, jotka jakavat arvomme.
Vuosi 2017 on yritykselle täynnä haasteita ja vaatii omistautumista jokaisella työsektorilla, jotta pystymme täyttämään asiakkaidemme odotukset ja vastaanottamamme velvollisuudet.

Harju Elekterin tavoitteena on kasvaa johtavaksi sähkölaitteiden valmistajaksi Itämeren alueella ja olla luotettava kumppani kaikille asiakkaillemme luomalla yhteistyössä kumppaniemme kanssa juuri heille räätälöityjä ratkaisuja.

Harju Elekterille tärkeitä arvoja ovat:

KEHITYS – Olemme innovatiivisia ja nopeita oppimaan!
Täydennämme osaamistamme jatkuvasti kehittääksemme nykyaikaisia tuotteitamme. Arvostamme kehitysehdotuksia ja olemme valmiita toteuttamaan niitä.

YHTEISTYÖ – Toimimme yhtenäisenä tiiminä.
Kuuntelemme asiakkaitamme ja teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa luodaksemme asiakkaiden toiveiden mukaisia ja toiveet ylittäviä tuotteita.

LUOTTAMUS – Laadusta ei tingitä!
Laadukkaan tuotteen valmistus on meille kunnia-asia. Käytämme uusinta tekniikkaa ja parasta osaamistamme tilausten toimituksessa sovitusti.

Elenia Harju Elekter toimittaa Elenialle betoni- ja metallirakenteisia, tehdasvalmisteisia HEKA muuntamoita.

Caruna Harju Elekter toimittaa Caruanlle betoni- ja metallirakenteisia, tehdasvalmisteisia HEKA muuntamoita.

Konecranes Harju Elekter toimittaa Konecranesille HEKA muuntamoita erityiskäyttöön.

  
  
Harju Elekter yhdisti metallitehtaat
  

Harju Elekter Group on historiallisista syistä yhdistänyt kaksi levymetallia työstävää tehdastaan, AS Harju Elekter Elektrotehnikan ja AS Harju Elekter Teletehnikan, joissa työskenneltiin samanlaisilla materiaaleilla ja laitteilla. Molemmilla tehtailla oli oma materiaalivarasto, jauhemaalauslinja, kuljetus- ja tuotantolaitteet sekä kaksinkertainen henkilöstö- ja johtorakenne. Tilausten kausiluonteisuus, sekä yli- ja alikuormitukset tuotannon tilauksissa olivat kummankin tehtaan murheena, myös tilausten ja työvoiman jakaminen kahden tehtaan välillä tuotti vaikeuksia.

Ajatus liittää kaksi tehdasta yhteen syntyi jo lähes 10 sitten. Idea kypsy päätökseksi ja huhtikuussa 2016 AS Harju Elekterin hallintoneuvosto teki päätöksen yhdistää levymetallin tuotanto konsernissa yhdelle yritykselle AS Harju Elekter Teletehnikaan. Tavoitteena oli yhdistää materiaalivarastot, tekniset laitteet, työvoima ja johto yhteisen tavoitteen eteen työskenteleväksi yksiköksi, jotta asiakkaalle voitaisiin tarjota kasvaneiden teknisten mahdollisuuksien ansiosta parempia toimitusaikoja ja kilpailukykyisempiä hintoja. Määräajaksi sovittiin elokuu 2016, jolloin yhdistetyn tehtaan piti toimia kokonaisuutena yhden katon alla.

Työ aloitettiin laatimalla pohjapiirustus laiteille, jonka aikana syntyi tarve myös lisätilojen rakentamiselle. Kun projekti saatiin vahvistettua, laadittiin muutto- ja rakennussuunnitelma, jota ryhdyttiin toteuttamaan. Uusi, yhteinen johtorakenne perustettiin ja henkilöstöntarve määriteltiin. Siirtyvälle perushenkilöstölle laadittiin uudet työsopimukset. Suurin osa henkilöistä jäi entisenlaiseen työhönsä, mutta joihinkin työtehtäviin tehtiin muutoksia.

Laitteiden muutto ja rakenteiden uusiminen toteutettiin enimmäkseen suunnitellussa aikataulussa. Tuotantotyö jatkui koko ajanjakson läpi ja laitteiden muutto toteutettiin vähitellen. Laitteiden muuton järjestys oli valmisteltu huolellisesti. Muuttotöissä suuri apu oli yrityksen työntekijöistä, jotka avustivat toimenpidettä neuvoillaan ja fyysisesti. Muuttotyöt jättivät jälkensä toimitusvarmuuteen, kuitenkin parin kuukauden kuluessa puutteet pystyttiin poistamaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tavanomainen tilausvirta jatkui. Samalle ajanjaksolle osunut kesälomakausi ja ajankohtaan nähden odotusten vastainen tuotantotilausten tuplaantuminen teki ajasta äärimmäisen koettelevan. Haasteita tarjosi myös tuotanto-ohjelmien yhdistäminen, koska tuotteiden kokoonpanot ja teknisten prosessien kuvaukset oli siirrettävä toisesta yrityksestä ja muokattava toisen järjestelmiin sopivaan muotoon.

Nyt vuotta 20§16 katsottaessa voidaan todeta, että tehty työ on kantanut tulosta ja päätös tehtaiden yhdistämisestä oli oikea. Tuotanto yhdistyneessä tehtaassa tapahtuu nykyään jo tavanomaista rutiinia noudattaen ja työtä tehdään enimmäkseen kahdessa vuorossa. Vuodesta 2017 näyttää tulevan hyvin työntäyteinen. Suunnitelmissa on nostaa sekä tehtaan tuotantokapasiteettia, että työn tehokkuutta. Konsernin tuotantotilojen jakaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja ideoita sekä tuotantomäärien nostamisen, että teknisen kehityksen kannalta.

  
  
Rakentajana tehdaskiinteistöjä kehittämässä
  
Vuonna 1968 toimintansa aloittanut Harju Elekter on kasvanut johtavaksi pien- ja keskijännitteisten sähkö- ja automaatiolaitteiden valmistajaksi Baltian maissa ja on tunnettu ja arvostettu yritys myös Skandinavian maissa. Perustoimintansa lisäksi yritys on aktiivisesti mukana tehdaskiinteistöjen kehittämisessä, käytössä ja vuokraamisessa, sekä teollisuusyritysten perustamisen ja käynnistämisen parissa. Harju Elekterillä on pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä ulkomaisten yritysten (Nokia, ABB, PKC Group, Glamox, Ensto, Saajos, Inexa) kanssa käsittäen niin yhteisyritysten perustamisen, kuin tuotantotilojen rakentamisen ja avun toimintojen käynnistämisessä.

Harju Elekterillä on Keilan teollisuuspuistossa ja Haapsalussa lähes 70 000 m² tehdaskiinteistöjä, joita hallinnoidaan ja vuokrataan konsernille tai sen toimialaan liittyville yrityksille. Virossa, Suomessa ja Liettuassa konsernin omistuksessa on yhteensä 40 ha maata ja yli 93 000 m² tuotanto, -varastointi- ja toimistotiloja. Lokakuussa 2016 Harju Elekter osti Suomesta Kiinteistöyritys Kiinteistö Oy Uutvallinkulman, nykyiseltä nimeltään Harju Elekter Kiinteistöt Oy, joka hallinnoin konsernin tytäryhtiöiden tuotantotiloja Ulvilassa ja Keravalla yhteensä 5185 m² laajuudessa.

Vuonna 2015 Harju Elekter hankki pääkaupunki Tallinnan rajalta kunnallistekniikalla varustetun 14,8 ha teollisuustontin. Allikan teollisuuspuisto on erinomainen paikka tuotantoon, varastointiin ja logistiseen toimintaan. Allikan teollisuuspuiston etuja ovat hyvä sijainti Paldiski-maantien äärellä erinomaisilla yhteyksillä Tallinnan kehätielle ja Via Baltikaan, sekä Tallinnan ja Paldiskin satamiin.

Teollisuuspuiston kokonaispinta-ala on 30 hehtaaria, joka on voimassaolevan kaavoituksen mukaan jaettu 18 kunnallistekniikalla varustettuun tonttiin. Tontilla on keskitetty vesi- ja viemärijärjestelmä ja paikallinen lämmitysjärjestelmä (sähkö, nestemäinen polttoaine tai kaasu). Tällä hetkellä tontilla on saatavilla 3 x 2500 A sähköliittymä, mutta lisäliitännät ovat tarvittaessa mahdollisia. Koko kompleksin rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen ovat mahdollisia noin 12 kuukauden sisällä alkuperäisestä toimeksiannosta ja teknisten yksityiskohtien sopimisesta. Vuokrahinnat ovat neuvoteltavissa ja riippuvat asiakkaan määrittelemistä toiveista.

Harju Elekter luovutti ensimmäisen vuokratehtaan tilaajalle kesällä 2015. Tänään Allikalla toimii jo useita tuotantoyrityksiä ja syksyllä 2016 laskettiin perustukset vielä kahdelle rakennukselle; Harju Elekterin vuokrattaville tuotannon -ja varastoinnin tiloille, sekä Stera Technologiesin tuotanto- ja varastorakennukselle. Yhteensä rakenteilla on 12 700 m² tiloja eri tarpeisiin. 1. vaihe on valmis luovutettavaksi vuokralaisille vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Allikan kiinteistöjen myynnin ja avaimet käteen- periaatteella rakennettavien liike- ja tuotantotilojen vuokrauksen parissa toimii Harju Elekter, valmiina suunnittelemaan, rakentamaan ja vuokraamaan asiakkaan toimeksiannon mukaisesti jopa 30 000 m² kokoisia erilaisia tiloja varustettuna kaikella tarvittavalla infrastruktuurilla, sekä tarvittaessa tarjoamaan apua myös tehtaan käynnistyksessä.

Teollisuuskiinteistöjen kehitys itsekin teollisena tuottajana toimivana yrityksenä tekee asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä huomattavasti helpompaa, mahdollistaen kyvyn kysyä oikeita kysymyksiä ja kiinnittää asiakkaan huomio pullonkauloihin ja erilaisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja: http://harjuelekter.ee/content/real-estate-projects tai Aron Kuhi-Thalfeldt, Harju Elekter Kiinteistö- ja energiapalveluiden johtaja, Puh. +372 6747 421

  
AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Tel (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee