Estniska industriföretag är positiva inför framtiden

Swedbank genomförde en studie om industriföretag som visar att förväntningarna för 2018 är positiva – 85% av företagen förutspår att vinsten ökar eller förblir oförändrad. Sju företag av tio planerar att öka omsättningen men endast småföretag planerar att öka sina investeringar. 

När resultaten från studien presenterades i HE Elektrotehnikas nya produktionsanläggning i Keila Industripark berättade Andres Allikmäe, som är VD:n för Harju Elekter, om de positiva förväntningarna man har på detta år. Enligt honom ökar omsättningen tack vare storskaliga avtal som man ingått med eldistributionsnät i Norden, men även tack vare att man har köpt nya företag i Finland och Sverige.

Raul Kirsimäe, chef för Swedbanks industriavdelning, berättar att det just nu är en bra tid för företag att växa tack vare att exportmarknaderna blomstrar – i år planerar alla våra viktigaste målmarknader att öka sin omsättning. Den nya populära målmarknaden för företag i alla storlekar är Sverige, för medelstora företag växer exportmarknaden även i Österrike och för stora företag i Kina.

Resultaten från studien visade även flera flaskhalsar. Medan en tredjedel av företagen planerar att öka sin personalstyrka begränsas industriföretagens utvecklingsmöjligheter av bristen på arbetskraft. Framför allt saknar företagen just yrkesutövare. Samtidigt betyder brist på arbetskraft att man höjer lönen för personalen - i genomsnitt planerar man att höja lönen med 4,9 procent. Man tror att utländsk arbetskraft kan lösa problemet och därför är dess andel högre i år jämfört med förra året. 66 procent av arbetskraften är utländsk. 

När det gäller företagens investeringar kan man också se en intressant utveckling – medan företagens investeringar i industrin ökar 9% i genomsnitt planerar småföretag större investeringar än tidigare (+17%).  Man fokuserar mest på att öka effektiviteten (59%) och vill investera mer i produktutvecklingen (20%). Den främsta anledningen som hejdar investeringarna är osäkerheten beträffande den ekonomiska miljön.

Att skjuta upp investeringar som främjar produktutveckling och effektivitet kan ha allvarliga konsekvenser för företagen. Stigande kostnader och ökande konkurrens minskar företagens investeringsmöjligheter och därför är det viktigt att inte skjuta upp investeringar som kan öka effektiviteten.

Entreprenörerna tog även upp att samarbetet med vetenskapliga institutioner har ökat. Mer än en fjärdedel av industriföretagen har tagit del av sådant samarbete. Samtidigt har samarbetet begränsats av akademiskt tänkande och brist på kompetens som företagen behöver.

I studien deltog 305 industriföretag som tillsammans omsätter 3,2 miljarder euro och har 24 600 anställda.