Första kvartalets vinst präglades av det kalla vädret

Det ekonomiska resultatet för Harju Elekter koncernen för 2018 årets första kvartal var ganska glädjande – försäljningen ökade mycket snabbt, men vinsten förblev blygsam på grund av de kalla vintermånaderna.

En stark världsekonomi har en positiv inverkan på Nordens och de baltiska staternas ekonomi tack vare att exportmöjligheterna blir bättre. Detta gäller även Estland, där ekonomin har haft en stabil tillväxt de senaste tio kvartalen, och Harju Elekter koncernen som har utvidgat sin verksamhet och ökat sin produktion. 

I början av detta år, den 8 januari trädde köpeavtalet för två företag i kraft - köpet av det svenska företaget SEBAB AB och dess systerbolag Grytek AB som tillverkar tekniska byggnader i fabrik, vilket säkert bidrog till att försäljningen ökade. Koncernens dotterbolag HE Elektrotehnika ingick i januari ett avtal på ca 5 miljoner euro med Finlands största elnätsföretag Caruna Oy, vilket omfattar leverans av anslutningsstationer för lågspänning. För att smidigt kunna utföra produktion i denna omfattning öppnades en ny produktionsanläggning i Keila Tööstuspark den 1 februari i år. Avtalen som man har ingått med Caruna och andra finska företag har gjort Finland till koncernens största marknad som under kvartalet växte till 54% d.v.s. 18 miljoner euro. Även försäljningen i Sverige och Norge fördubblades till 2 miljoner euro och detta just tack vare de köpta företagen samt det målinriktade arbetet som gjordes för att öka försäljningen. 

Harju Elekter koncernen ökade sin försäljning under kvartalet med 48% till 26 miljoner euro och gjorde en nettovinst på 102 000 euro. Kvartalets lönsamhet påverkades förutom av den normala säsongseffekten även av att installationsentreprenader blev uppskjutna på grund av det kalla vädret och en stor mängd produkter tillverkades direkt till lagret på grund av detta. Även kostnaderna för uppvärmning och el ökade väsentligt samtidigt som man gjorde förberedelser och utvecklingsarbeten inför de nya kontrakten med Sverige och Finland. Trots detta inger de positiva trenderna på marknaden och stora beställningar säkerhet inför kommande kvartal.