Framtiden för industrin är här – från automatiska produktionslinjer till robotarmar

Teknikens och industriutrustningens utveckling rör sig mot automatisering i full fart. Robotarmar, d.v.s. manipulatorer som utför arbetet istället för människor, håller på att bli verklighet. Inom metallindustrin behöver till exempel människor snart inte längre transportera och lyfta metalldetaljer, vilket istället ska utföras av robotar som inte behöver några vilopauser. 

HE Teletehnikas produktionsanläggning i Keila, som tillverkar produkter av plåt, kommer snart att få en ny produktionslinje som kostar 2,8 miljoner euro och ersätter en stor del av det nuvarande manuella arbetet med automatiserad utrustning. “Fram till idag såg arbetsprocessen ut så att plåten togs ner från hyllan, skars, transporterades till formning och väntade därefter på att bli bockad. Tack vare den nya produktionslinjen behöver man inte röra produkten innan produkten är bockad. Produktionslinjen utför alla steg från att plåten är förpackad tills den är bockad,” förklarar Andre Koit, styrelseledamot för HE Teletehnika. 

Trots att den nya produktionslinjen och dess programvara är en stor investering medför det extra möjligheter för produktionsanläggningen. Man byter inte ut gammal utrustning utan den nya utrustningen kompletterar den gamla – tack vare detta ökar produktionskapaciteten med 25-30%. Internt har det en positiv inverkan även på andra Harju Elekter-gruppens företag i både Estland, Litauen, Finland men även i Sverige, som idag importerar produkter av plåt men kan i framtiden använda HE Teletehnikas produkter istället. 

Vid produktionslinjen finns även en s.k. bockmaskin med lyftanordning som återigen hjälper att minska personalens fysiska arbetsbelastning, liksom en monteringsanordning för tryckutrustning som minskar behovet av manuellt arbete. Produktionslinjen består av transportörer och manipulatorer som lägger detaljerna i förpackningar för att de ska kunna användas i senare produktionssteg. Man börjar även för första gången använda lasermärkning som hjälper att förbättra kvaliteten och lagerhållning samt gör det möjligt att identifiera produkter med en skanner.

Den nya produktionslinjen ökar även arbetskapaciteten i andra produktionssteg. När t.ex. produktionslinjerna för färgning och andra parallella linjer för närvarande arbetar i 10 timmars skift kommer nu ett andra skift läggas till för alla produktionssteg. “Vi nyanställer ett tiotal personer och totalt blir vi ungefär 80 anställda i HE Teletehnikas produktionsanläggning,” berättar Koit. 

“I framtiden vill vi att automatiseringen även utvidgas till våra andra produktionsenheter, d.v.s. i tillägg till plåtbearbetning vill vi göra förändringar i vårt lager för halvfabrikat så att produkter kan tillverkas för det automatiska lagret. Det innebär att arbetstiden och lagerutrymmet kan optimeras.” Koit betonar att robotarmarna arbetar långsammare än människor, men blir aldrig trötta och kan arbeta dygnet runt.