Harju Elekter 50 – flera generationer av erfarenhet

Harju Elekter firar 50 år i år. Trots att företaget fick sitt namn år 1983 och registrerades i det estniska företagsregistret år 1993, har företaget genom flera generationer fått ta del av olika regimer och företagsformer. När man under namnet Harju KEK (kooperativt byggföretag) började tillverka elkablar 1968 – då man inte kunde få tag på elkablar på annat sätt – vågade nog ingen att tro att företaget 50 år senare skulle vara en imponerande koncern med en omsättning på 100 miljoner och med dotterföretag förutom i Estland även i Sverige, Finland och Litauen.

Endel Palla (76), ordförande för bolagsrådet, som har arbetat på Harju Elekter lika lång tid, d.v.s. 50 år, ser det som anmärkningsvärt att företaget under de senaste 50 åren aldrig har gått med förlust och att siktet idag är inställt mot en omsättning på hela 200 miljoner. 

Palla, som verkligen har klättrat upp för karriärstegen i företaget, började som produktionschef för elektrisk utrustning när hans bror, Hans Palla, och chefen för elektrifieringen, Sulev Kivimäe uppmanade honom att ta jobbet. Med en anmärkningsvärd beslutsamhet blev den unga ingenjören så småningom styrelseordförande för Harju Elekter och efter att företaget noterades på börsen i Tallinn (1997) blev han bolagsrådets ordförande (1999). Som privatperson äger han ungefär 7% av företagets aktier.

Han säger utan att tveka att hans innersta önskan är att fortsätta utveckla det estniskägda företaget och göra allt i hans makt för att det framgångsrika företaget, som ofta även är generös mot sina aktieägare, inte säljs till dominerande världsföretag. “Jag önskar att vi fortsätter att vara självständiga och att Harju Elekter inte säljs till finansiella investerare som endast tänker på pengar och inte företagets eller människornas utveckling,” säger Palla. Han har verkligen ett starkt förtroende för företaget. Så sent som förra året investerade Palla ungefär en kvarts miljon euro i företagets aktier vilket betyder att han har återinvesterat ungefär all utdelning som han har fått från företaget.

Palla nämner många viktiga händelser i företagets historia som har spelat en avgörande roll i företagets framgångar. Redan under sovjettiden började kapitalismen att introduceras i företaget, dock i början endast i form av naturahushållning där egentillverkade kablar kunde bytas mot annat byggmaterial. Kort efter detta började man tänka på hur de bästa ingenjörerna kunde lockas till produktionsanläggningarna i Keila, vilket ledde till att verksamheten registrerades som ett ”konstruktionsföretag för specialingenjörer” där man kunde erbjuda sina anställda högre löner. När Estland återfick sin självständighet år 1991, tog varuhandeln med Sovjetunionen slut, vilket enligt Palla kom som en stor chock, även om man hade förutsett detta. “Vi räddades av att vi hade fått en licens för utrikeshandel som kanske endast tio företag i Sovjetunionen hade. Det gav oss möjligheten att kommunicera direkt med Finland, vilket vi kunde göra tack vare att vi hade lärt oss finska genom TV:n. Vi fick valuta för varorna som vi exporterade dit, vilket vi använde för att köpa nödvändig utrustning och andra förnödenheter. Vi kunde öppna ett valutakonto på en finsk bank där vi fick möjligheten att förvara våra pengar,” berättar Palla om de rätta besluten som togs. Efter detta följde en aktiv period med försök att attrahera utländskt kapital. Man samarbetade framgångsrikt med Nokia, ABB och Glamox. För att undvika att gå med förlust har företaget under svårare perioder även varit tvunget att ha arbetsveckor med endast 4 arbetsdagar i veckan, med minskad lön till de anställda, varefter följde en utvidgning av företaget och år 2017 köpte koncernen Harju Elekter fyra nya företag. 

På så sätt har Harju Elekter under de fem årtionden vuxit till ett känt och erkänt företag inom tillverkning av elektrisk och automationsutrustning för mellan- och lågspänningssegmentet i Östersjöregionen som fortsätter att erbjuda sina kunder och samarbetspartners välfungerande lösningar inom el. I koncernen ingår 12 företag i Estland, Finland, Sverige och Litauen.