Harju Elekter auttaa suomalaisia parantamaan sähköntoimituksia säässä kuin säässä

Suomessa on noin 80 sähköyhtiötä ja vähintään puolet näistä on tehnyt yhteistyötä myös Harju Elekterin kanssa. Siksi Harju Elekterin on oltava läsnä myös Suomen suurimmilla messuilla. Helmikuussa Jyväskylässä järjestettiin Suomen suurimmat sähköalan messut SähköTeleValoAV. Messuille osallistuivat myös Harju Elekterin kaksi suomalaista konserniyhtiötä Finnkumu ja Satmatic. Messuilla myydään kuitenkin aina koko konsernin osaamista ja ratkaisuja yhtenä kokonaisuutena.
 

Kuvassa näkyvät Satmaticin messupisteessä olevan muuntamon katolle asennetut aurinkopaneelit. Satmatic on laajentanut toimintaansa viimevuosina vahvasti myös uusiutuvaan energiaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat aurinkosähköjärjestelmät, suuremmat aurinkovoimalat ja aurinkoenergiapuistot.

“Messuilla voimme esitellä viimeisen vuoden aikana kehittämiämme uusia ratkaisuja nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Toisekseen pääsemme tapaamaan myös sellaisia tärkeitä asiakkaita, joita emme muuten säännöllisesti tapaa. Lisäksi messut antavat mahdollisuuden luoda uusia asiakaskontakteja,” AS Harju Elekter Elektrotehnikan myyntipäällikkö Tiit Luman kertoo.

“Kaksi tärkeintä uudistusta koskevat energianjakelusektoria. Esittelimme messuilla uusia Suomeen sopivia kaapelijakokaappeja, sekä uutta muuntamoratkaisua, jonka olemme kehittäneet nimenomaan Suomen markkinoille ja joka on myös otettu erinomaisesti vastaan Suomessa.”

Kaikilla markkinoilla on omat erityispiirteensä ja tekniset ratkaisunsa. “Suomen markkinoille suunnitellut uudet muuntamot ovat kompakteja kokonaisuuksia, jotka on tarkoitettu alle 315 kVa muuntajille ja ne on laadittu nimenomaan suurimpia suomalaisia sähköyhtiöitä varten.” Lumanin mukaan muuntamot on tarkoitettu pääasiassa maaseudulle ja haja-asutusalueille Suomessa. Kompakti muuntamo on helppo toimittaa myös kauas Pohjois-Suomeen.

Suomessa astui äskettäin voimaan laki, joka asettaa huomattavasti korkeammat vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuudelle. Suomessa toimivat sähköyhtiöt vaihtavatkin ilmalinjoja maakaapeleihin yhä kiihtyvään tahtiin parantaakseen sähköverkon toimintavarmuutta. Harju Elekterin tarjoamat edulliset ratkaisut ovat erittäin tärkeitä sähköyhtiöille, jotta kalliiden investointien kustannukset pystytään pitämään kurissa.

Harju Elekter pyrkii kehittämään tällaisia yksilöllisiä ja maakohtaisia muuntamoita seuraavaksi myös Ruotsin markkinoille. Virolainen pörssiyhtiö on edelleen pieni yritys, joten kasvupotentiaalia löytyy runsaasti.