Kahden yhtiön osto vahvistaa Harju Elekterin asemaa Ruotsissa

Harju Elekter -konserni on toiminut Ruotsissa aktiivisesti jo miltei 8 vuotta toimittaen ruotsalaisille asiakkailleen muuntamoita ja erilaisia teollisuusautomatiikkaan liittyviä tuotteita. Viime vuoden lopussa Harju Elekter osti kaksi ruotsalaista yritystä, Sebab AB:n ja sisaryritys Grytek AB:n, mikä laajensi konsernin tuotevalikoimaa ja mahdollisti toiminnan laajentamisen uusiin lupaaviin markkinasegmentteihin.
 

Hankinnan myötä Harju Elekter pystyy tarjoamaan asiakkailleen Ruotsissa entistä vaativimpia kokonaisvaltaisia teknisiä ratkaisuja ja entistä suurempi konserni mahdollistaa myös yhteistyön suurempien yritysten kanssa.

“Ruotsissa investoidaan tällä hetkellä paljon energiasektoriin. Muuntamoita ja sähköverkkoja yhdistetään. Aiemmin Ruotsin markkinat olivat verrattain konservatiivisia, mutta nykyään etsitään aktiivisesti uusia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita. Tuotevalikoiman laajentamisen lisäksi entistä suurempi konserni tarkoittaa myös entistä tasavertaisempaa yhteistyökumppania ja pystymme osallistumaan tärkeisiin julkisiin hankkeisiin,” Harju Elekterin hallituksen puheenjohtaja Andres Allikmäe kertoo. Hyvä esimerkki tästä kasvaneesta luottamuksesta on tarjouskilpailun voitto yhdessä Ruotsin suurimman sähkönjakelijan E.ON Energiedistribution AB: kanssa. “Se on meille erittäin merkittävä askel.”

Sebab AB on erikoistunut energian tuotantoon ja jakeluun tarvittaviin keski- ja korkean jännitteen ratkaisujen kehittämiseen. Grytek AB:n on erikoistunut nimenoman käyttötarkoitukseltaan ja mitoiltaan vaihtelevien muuntamorakennusten valmistukseen. Muuntamorakennukset suunnitellaan tarpeen mukaan tilavimmiksi siten, että sisälle mahtuu koko tekninen laitteisto samaan tapaan, kuin sähkö- ja pumppuasemat, tai pienempiä kokoonpanoja varten, kuten esimerkiksi televiestintä- ja energianjakelulaitteistoille. “Kyseessä ei ole uusi tuote, sillä olemme valmistaneet muuntamorakennuksia runsaasti tehtaillamme Suomessa ja Virossa, mutta nyt ne tulevat olemaan entistä paremmin asiakkaidemme saatavilla myös Ruotsissa,” Allikmäe sanoo. Hallituksen puheenjohtajan mukaan muuntamorakennusten tuotantoa voidaan tehostaa konsernin sisäisellä tietotaidolla erityisesti, mitä tulee teknisten kokoonpanojen asentamiseen näihin rakennuksiin. “Meillä on osaavat kehitystiimit useissa maissa ja tällaiselle tuotteelle voi olla kysyntää Ruotsissa. Näin toimintaa on tarkoitus laajentaa Ruotsiin jo myytävien perinteisten muuntamoiden ja matalajännitetuotteiden, sekä automatiikkaratkaisujen lisäksi.”

Vuodesta 2018 alkaen on Harju Elekter -konsernissa on yhteensä 13 yhtiötä: 4 yhtiötä Suomessa, 4 yhtiötä Virossa, 2 Liettuassa ja 3 Ruotsissa. Myös konsernin henkilöstömäärä nousi miltei 700 työntekijään ruotsalaisten yritysten oston myötä.