2012 lühidalt

AS Harju Elekter Elektrotehnika avas novembris Arenduskeskuse, kuhu koondas insenerid tootearenduse ja tehnika osakondadest. Uues kontoris on 19 töökohta. Arenduskeskusest loodetakse kujundada inkubaator, mis varustab ühelt poolt müügikanalit innovaatiliste toodete ja lahendustega, andes teiselt poolt tehnilist tuge tootmisele. Arenduskeskuses on ka labor uute prototüüpide välja töötamiseks ning näidiste esitlemiseks.

AS Harju Elekter omandas lisaks olemasolevale 51%le Leedu aktsionärilt veel 11,7% suuruse osaluse Leedu tütarfirmas UAB Rifas, mille järel suurenes ASi Harju Elekter osalus ettevõttes 62,7%ni. Leping sõlmiti 30.11.2012, tehing sulgus 5.12.2012.

Septembris täitus Satmatic Oy-l 10 aastat Harju Elekter kontsernis. 19.9.2002 allkirjastasid AS Harju Elekter ja Siemens Oy ostu-müügi lepingu, mille järgi Harju Elekter omandas Siemes Oy 100%lise tütarettevõtte Satmatic Oy kõik aktsiad. 10 aasta jooksul on Satmatic Oy müügitulud kasvanud 7 miljonilt eurolt 21,4 miljoni euroni ja töötajate arv 52lt 88ni.

Septembris täitus 15 aastat ASi Harju Elekter aktsia noteerimisest Tallinna Börsil. Kontsern on 15 börsiaasta jooksul arenenud juhtivaks elektriseadmete- ja materjalide tootjaks Balti mere regioonis ning 10-kordistanud kontserni müügimahu ja ärikasumi. Firma turuväärtus ja aktsia hind on suurenenud üle kolme korra. AS Harju Elekter on ka üks neist vähestest firmadest Tallinna Börsil, kes on igal aastal maksnud oma aktsionäridele dividende.

Soome Vaskiluotosse ehitati maailma suurim 140MW võimsusega biogaasi kombijaam. Tehase ehitas Metso Oy, kellele tarnis allhankijana vajalikke lahendusi ja seadmeid Soome tütarettevõte Satmatic Oy. Projekti oli kaasatud ka Eesti tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika, kes valmistas biogaasijaama tarbeks komplektsed jaotusalajaamad ja juhtseadmed. Sellist tüüpi keskkonnasõbralike elektrienergiajaamade ehitamine lähitulevikus on üha kasvav trend.

Leedu tütarettevõte Rifas UAB tunnistati pärast edukaid auditeid maailma suurfirmade ABB ja GE Energy ametlikuks koostööpartneriks ja tarnijaks.

Tütarettevõte Satmatic Oy kasvatab päikeseenergiaseadmete ja -lahenduste müüki. Ühelt poolt toetab seda päikesepaneelide jt taastuvenergiaseadmete ligi 25%line aastane hinnalangus, mis on selliste toodete võimalikku tarbijaskonda tunduvalt laiendanud, teisalt toodete kasuteguri kasv ja kehtima hakanud ehitiste energiatõhususe kord. Tõhusas kasvus on ka autoparklate autode soojendus- ja elektriautode laadimiskilpide tootesegment, kus Satmatic Oy on hõivanud Soome turul liidripositsiooni.

2012. aastal võeti Keila tootmiskompleksis kasutusele uus 10 kW võimsusega päikeseenergiajaam ning Soome tütarettevõtte jaamale lisati 30 päikesepaneeli. Koos aasta varem käivitatud päikeseenergiajaamadele Soomes (30 kW) ja Leedus (50 kW) on Kontserni ettevõtete taastuvenergiajaamade installeeritud võimsus kokku ligi 100 kW. Toodetud elektrit kasutatakse peamiselt oma tarbeks, ülejääv energia suunatakse riikide energiavõrkudesse.

AS Harju Elekter Elektrotehnika korraldas koolitusseminaride sarja, mille käigus külastas firmat suur osa meie klientide käidu-, arendus- ja operatiivkäidu sektori töötajaist. Koolituspäevadel tutvustati vastastikuseid arengusuundi, käsitleti olulisi teemasid ja vastati esilekerkinud küsimustele. Kokku korraldati 10 koolituspäeva, kus osales ligikaudu 200 inimest.

Kontserni ettevõtted osalesid erialamessidel Eestis ja Soomes ning Eesti stendi koosseisus Euroopa juhtival elektrotehnikamessil Saksamaal.

Harju maavanem pärjas ASi Harju Elekter tiitliga Aasta ettevõte ning andis juhatajale Andres Allikmäele üle maakonna teenetemärgi. Lisaks pälvis Eesti Aasta Ettevõtja galal Ettevõtja Elutööpreemia firma nõukogu esimees ja arendusdirektor Endel Palla.