Aasta 2016

 

Olulised sündmused 2016. aastal

Šveitsi varahaldusfirma CEAMS-CE Asset Management AG koos Balti partneritega kuulutas oktoobris välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid. AS Harju Elekter oli Eesti börsifirmadest parim ja Baltimaades 3. kohal. Kõrge tunnustus pälviti, kuna ettevõte on Põhja-Euroopas jõuliselt laienenud ja oma ärisid hajutanud, ettevõttel on konservatiivne bilanss ning stabiilne ja kogenud juhtimismeeskond.

Kontserni Soome ettevõte Finnkumu Oy pälvis positiivse tunnustuse saavutades Lõuna-Põhjamaa edukate ettevõtete pingereas kõrge 2. koha.

PKC Group Oyj aktsionäride korraline üldkoosolek 4. aprillil 2016 otsustas maksta dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 15. aprillil 2016. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat. Dividenditulu 766 tuhat eurot kajastus 2016. aasta II kvartali kasumis. Dividendidelt Soomes kinni peetud tulumaks 15% moodustas 115 tuhat eurot.

5. aprillil 2016 otsustas ASi Harju Elekter nõukogu oma koosolekul liita Kontserni Eesti tütarettevõtete metallitehased, koondades kogu Kontserni lehtmetalli töötlemise ressursi, võimekuse ja oskusteabe ASi Harju Elekter Teletehnika. Restruktureerimise tulemusena saavutatakse kokkuhoid nii tootmis- kui ka tööjõukuludes. Pärast muudatusi keskendub AS Harju Elekter Teletehnika lehtmetalltoodete ja
-detailide tootmisele elektrotehnika- ja telekommunikatsiooni sektori tarbeks. Restruktureerimine lõpetati III kvartalis.

AS Harju Elekter andis Skeleton Technologies Group OÜle laenu 660 tuhat eurot. III kvartalis toimus täiendav rahastamisvoor ja uute investorite kaasamine ning laen konverteeriti Skeleton Technologies Group OÜ omakapitali.

AS Harju Elekter ostis 14. oktoobril 2016 Soomes kinnisvaraettevõtte Kiinteistö Oy Uutvallinkulma, mis kannab tehingu järgselt nime Harju Elekter Kiinteistöt Oy. Lepingu hinnaks kujunes 518 tuhat eurot. Ettevõte rendib 2 470 m2 tootmispindasid Finnkumu Oy-le. Tegevus järgib Kontserni poliitikat, vastavalt millele kuuluvad Kontserni firmade kasutuses olevad tootmispinnad Kontserni omandusse.

21. oktoobril 2016 asetati Tallinna piiril Allika Tööstuspargis nurgakivi  kahele tööstushoonele: HE tootmis- ja laoboksidele ning mehaaniliste ja elektromehaaniliste seadmete ning komponentide seeriatootja Stera Technologies Oy tootmishoonele. Aprillis 2016 oli Stera Technologies Oy-ga sõlmitud eelleping neile tootmishoonete ehitamiseks ja hilisemaks rentimiseks ning teostatud hange projektijuhi leidmiseks, kelleks kvalifitseerus Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Planeeritud investeeringute maht on 8,2 miljonit eurot. See kaetakse omavahenditest ja pangalaenuga, milleks sõlmiti laenulepingud Swedbank ASiga kogumahus 7 miljonit eurot. I etapp on valmis rentnikele üleandmiseks 2017. aasta esimesel poolaastal.

2016. aasta IV kvartalis ning aruandekuupäeva järgselt 2017. aasta I kvartalis sõlmiti 3 olulist alajaamade müügilepingut. Nendest olulisemad on 19. detsembril 2016 sõlmitud leping Soome suurima jaotusvõrgu­ettevõttega Caruna ning 10.1.2017 saadud kaks tellimuskirja Konecranesilt eriotstarbeliste alajaamade tarnimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Uute tellimuste tulemusel kasvab alajaamade tootmine Kontserni Eesti ja Soome tehastes tänaselt 1100 alajaamalt 2500 alajaamani aastas.

Suurenenud alajaamade tellimusmahu tõrgeteta täitmiseks otsustati IV kvartalis ASi Harju Elekter Elektrotehnika tegevus siirdada uutesse, AS PKC Eesti poolt vabanevatesse tootmishallidesse Keila Tööstuspargis. Projekt viiakse ellu 2017. aasta I-III kvartali jooksul.

Kontserni tütarettevõtted osalesid aktiivselt erialamessidel Eestis ja Soomes: energia tootmise, ülekande jaotuse ja salvestamisele suunatud messil Energia 2016 Tamperes ning Tallinnas toimunud traditsioonilisel SLO sügismessil ja rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab.