Esimese kvartali kasumlikkust kimbutas külm ilm

Harju Elekter kontserni 2018. aasta 1. kvartali majandustulemused olid mõõdukalt rõõmustavad – müügitulu kasvas mühinal, kuid kasum jäi tagasihoidlikuks külmade talvekuude tõttu.

Tugev maailmamajandus soodustab Põhjamaade ja Balti riikide majandusi, andes siinsetele riikidele paremaid ekspordivõimalusi. Nii ka Eestile, mille majandus on viimase kümne kvartali jooksul näidanud stabiilset kasvu, ning Harju Elektri kontsernile, kes on jõuliselt laienenud ja tootmist kasvatanud.

Kohe aasta algul, 8. jaanuaril jõustus Harju Elektril kahe ettevõtte – Rootsi firma SEBAB AB ning tema tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB 100%-line ostutehing, mis aitas kindlasti kaasa käibe hüppelisele kasvule. Samuti allkirjastas Kontserni tütarfirma HE Elektrotehnika jaanuaris ca 5 miljoni eurose lepingu Soome suurima elektrivõrguettevõttega Caruna Oy neile madalpingeliste liitumis- ja arvestikappide tarnimiseks. Tootmismahtude tõrgeteta täitmiseks avati 1. veebruaril 2018 Keila Tööstuspargis uus tehas. Caruna ja teiste Soome ettevõtetega sõlmitud lepingud on muutnud Soome Kontserni suurimaks turuks, mis kasvas aruandekvartalis 54% 18 miljoni euroni. Pea kahekordseks ehk 2 miljoni euroni kasvasid müügid ka nii Rootsi kui ka Norra turgudel ja seda just tänu omandatud firmadele ning eesmärgipärasele tööle müügi suurendamiseks.

Harju Elekter kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis 48% 26 miljoni euroni ning puhaskasumit teeniti 102 000 eurot. Kvartali kasumlikkusele avaldasid lisaks tavapärasele sesoonsusele mõju külmade talvekuude tõttu edasi lükkunud tellijate paigaldustööd, mistõttu toodeti suur kogus toodangut lattu. Oluliselt suuremad olid ka kütte- ja elektrikulud ning lisaks tehti ettevalmistus- ja arendustöid Rootsi ja Soome uute hankelepingute täitmiseks. Samas annavad positiivsed trendid turul ja mahukad tellimusraamatud kindlust järgnevateks kvartaliteks.