Harju Elekter Kiinteistöt OyAS Harju Elekter allkirjastas 14. oktoobril 2016 lepingu kinnisvaraettevõtte Kiinteistö Oy Uutvallinkulma ostuks. Tehingu järel hakkab omandatud firma kandma nime Harju Elekter Kiinteistöt Oy. Firma juhatusse määrati Andres Allikmäe (esimees) ning liikmeteks Tiit Atso (AS Harju Elekter finantsjuht) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (AS Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juhataja). Ettevõtte tegevjuhiks määrati Simo Puustelli (Satmatic Oy juhataja). Lepingu hinnaks kujunes 518 tuhat eurot.

Soetatav firma on senini rentinud 2470 m2 ulatuses tootmispindasid Kontserni Soome ettevõttele Finnkumu Oy. Lähitulevikus plaanitakse koondada soetatud kinnisvaraettevõtte alla ka Satmatic Oy kasutuses olevad tootmispinnad Keraval ja Ulvilas, kokku 5185m2 ulatuses. Tegevus järgib Kontserni poliitikat, vastavalt millele kuuluvad Kontserni firmade kasutuses olevad tootmispinnad Kontserni omandusse.