Kahe ettevõtte ost suurendab Harju Elektri võimekust Rootsi turul

Harju Elekter Grupp on Rootsi turul aktiivselt tegutsenud ligi kaheksa aastat, tarnides Rootsi klientidele alajaamu ja tööstusautomaatika lahendusi.
 

Eelmise aasta lõpul ostis Harju Elekter Rootsis kaks ettevõtet – Sebab AB ja sõsarettevõtte Grytek AB, mille abil suurenes kontserni tooteportfell ja siseneti uutesse perspektiivsetesse turusegmentidesse. Ühtlasi suurenes Harju Elektri võimekus pakkuda oma Rootsi klientidele keerulisemaid insener-tehnilisi täislahendusi ning kontserni suuruse kasvades loob see võimalusi koostööks järjest suuremate partnerite ja klientidega.

„Rootsi investeerib praegu palju energiasektorisse. Uuendatakse alajaamu, elektrivõrke. Kui varem oli Rootsi turg suhteliselt konservatiivne, siis nüüd otsitakse aktiivselt uusi lahendusi ja partnereid. Lisaks tooteportfelli laienemisele loob ka kontserni suurenemine kliendi vaates väärilise partneri kuvandi ja annab meile võimaluse olulistele hangetele minna,” rääkis Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe. Hea näide usaldusest on hiljutine hankevõit koos Rootsi suurima jaotusvõrguettevõttega E.ON Energidistribution AB. „See on meie jaoks väga positiivne läbimurre.”

Sebab AB on spetsialiseerunud energia tootmiseks ja jaotuseks vajalike kesk- ja madalpingeliste lahenduste välja töötamisele. Grytek AB põhitooteks on eri kujuga ja eri otstarbeks mõeldud tehnilised majad. Tehnilised majad disainitakse vastavalt vajadusele kas suuremahulised, kuhu sisse on paigutatud tehnoloogiline aparatuur, nagu elektri- või pumbajaamad, või väiksemad lahendused näiteks telekommunikatsiooni- või energiajaotusseadmete jaoks. „See toode pole kontsernis küll uus –oleme maju valmistanud palju nii Soome kui Eesti tehastes – aga nüüd on meil võimalus viia toode paremini ka Rootsi klientideni,” sõnas Allikmäe. Juhatuse esimehe sõnul saab lisaks majade valmistamisele tuua juurde ka kontsernisisest know-how’d majadesse tehnilise lahenduse paigutamisega. „Meil on väga võimekad arendusmeeskonnad mitmes riigis ja see on üks potentsiaalne toode, millel võiks olla Rootsis turgu. Seda lisaks nii traditsioonilistele alajaamadele kui madalpingetoodetele ja automaatikalahendustele.”

2018. aastast on Harju Elektri Grupis kokku 13 äriühingut: Soomes 4 ettevõtet, Eestis 4, Leedus 2 ja Rootsis 3. Ühtlasi kasvas Rootsi ettevõtete ostuga Kontserni töötajaskond ligi 700 inimeseni.