Kevad 2017


Kevad 2017 harjuelekter.ee
 
  Harju Elekter Rootsi turul
  Ühe ajajärgu lõpp
  Harju Elekter ostis enamusosaluse müügifirmas Energo Veritas
  Harju Elekter Teletehnika sai uued kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi
   sertifikaadid
 
      
  
  
Harju Elekter Rootsi turul
  

Harju Elekter on Rootsi turul aktiivsemalt tegutsenud alates 2010. aastast, mil Kontsern otsustas sisendada Rootsi energiajaotussektori turule pakkudes HEKA alajaamu ning muid energiajaotussektori tooteid kohalikele jaotusvõrguettevõtetele. Harju Elektri jaoks oli tegu põhimõttelise muutusega, sest enne seda olid tegutsetud ainult projektipõhiselt üksikute tööstussektori klientidega.

Kui 2010. aastal jäi Harju Elektri Rootsi-suunaline müügitulu alla 100 tuhande euro, siis 2016. aastaks oli see kasvanud juba 2,1 miljoni euroni ning aastane kasv oli pea 50%. Rootsi turul tegutsetud seitsme aastaga, oleme õppinud paremini tundma meie klientide vajadusi ja ka turu ootuseid sobilike tehniliste lahenduste osas. Kogu selle perioodi suurimaks märksõnaks ongi olnud pidev toodete parendus ja uute toodete arendus. Sisuliselt oleme selle aja jooksul värskendanud kogu Rootsi turule suunatud tooteportfelli ning välja töötanud mitmeid, spetsiaalselt Rootsi turu vajadustele sobivaid uusi lahendusi. Lisaks juba välja arendatud toodetele on hetkel töös veel mitmed uued projektid, mis juba lähiajal klientidele esitlemisvalmiks saavad.

Järjepideva tootearenduse kõrval panustame tõsiselt ka kliendisuhete arendamisse. Mul on hea meel teatada, et Harju Elekter osaleb, nüüdseks juba neljandat korda, ka seekordsel Põhjamaade suurimal elektriala messil Elfack 2017. Messi tähttootena esitleme seest-teenindatavat betoonalajaama, mis on spetsiaalselt kohaliku turu nõuete kohaselt välja arendatud.

Harju Elekter on esindatud stendil on A01:42, kuhu ootame kõiki praeguseid ja tulevasi kliente meid külastama. Tasuta messipileti saab, registreerides end järgneval lingil.

Lähituleviku plaanidest rääkides on Harju Elektri eesmärk energiajaotussektori klientidele mõeldud tooteportfelli laiendamine ning olemasolevate toodete jätkuv parendamine. Soovime ka Rootsi klientidele pakkuda Harju Elektri nii Soomes kui ka Eestis populaarseid keskpinge jaotussalajaamade (HEJA) lahendusi ning komplektalajaamadele mõeldud RTU lahendusi. Samuti on plaan oluliselt laiendada tööstussektori klientidele sobivate toodete ja lahenduste pakkumist.

See lühike aeg, mis oleme Rootsi turul tegutsenud, on Harju Elektri jaoks olnud kindlasti väga õpetlik ning aidanud meil oma tooteid oluliselt edasi arendada. Tahame seda praktikat kindlasti jätkata ning koos oma klientide ja koostööpartneritega areneda ja kasvada ka tulevikus. Oleme siin, et jääda.

Tiit Luman
AS Harju Elekter Elektrotehnika müügidirektor

  
  
Ühe ajajärgu lõpp
  
19. jaanuaril 2017 sõlmisid Motherson Sumi Systems Limited ja PKC Group Oyj juhatus ühinemislepingu, mille kohaselt ühendatakse firmade juhtmeköidiste äritegevused. PKC Group Oyj aktsionäridele tehti ülevõtmispakkumine hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 PKC Group Oyj aktsiat. 22. märtsil 2017 teatas PKC Group Oyj ülevõtmispakkumise õnnestumisest.

ASi Harju Elekter jaoks tähendas osaluse müük ja PKC Group Oyj lahkumine Helsingi börsilt ühe ajajärgu lõppu. Koostöö juhtmeköidiste valmistamisel algas Nokiaga (hilisem PKC Group Oyj) 1991. aastal. Selle enam kui 25-aastase koostöö vältel oleme ühiselt juurutanud juhtmeköidiste tootmise Eestis, andes sellega PKC Groupile 90ndade aastate alguses uue tõuke ja võimaluse arenguks, samas omandades siin sel ajal uudset seeriatootmise ja just-in-time tootmise korraldust. Läbi sihipärase ja eesmärgistatud tegevuse oleme PKC Groupist arendanud autotööstuse kõrgetele nõuetele vastava ja konkurentsivõimeliste hindadega tarnija. Ettevõtte juhatuse ajurünnakute ja võtmeisikute hea töö tulemusena said teoks nii ettevõtte välja ost (MBO, 1994) kui ka Harju Elektri osalusel firma börsile viimine ning PKC Groupi arendamine ja kasvatamine maailma juhtivaks autoelektriseadmete valmistajaks. Selles protsessis osalemine on andnud allakirjutanule hindamatu kogemuse.

Harju Elekter on PKC Group börsiaastate vältel dividendidena ja osaluse müügist kokku teeninud ca 50 miljonit eurot ehk keskmiselt 2,3 miljonit eurot aastas. Pidev positiivne rahavoog on võimaldanud jätkuva arengu ning ettevõtete omandamise Soomes, Leedus, Rootsis ja Eestis. Lisaks oleme investeerinud kaasaegsetesse tehnoloogilistesse seadmetesse, tootmisruumide laiendustesse, aga ka inimestesse - tugeva meeskonna loomisele, kasvatamisele ja hoidmisele.

Mulle isiklikult on osalemine PKC Groupi juhatuses (1994-2014) andnud suurepärase kogemuse rahvusvahelise ettevõtte juhtimisel, firmade üle võtmistel, aga ka börsi nõuetest ja firmade börsile viimisest. Kindlasti oli sealne kogemus ka tõukeks ASi Harju Elekter börsile viimiseks 1997. aastal. Kokkuvõttes võib öelda, et koostöö oli kasulik mõlemale firmale.

22. märtsil 2017 teatas PKC Group Oyj ülevõtmispakkumise õnnestumisest. Tänu avanenud rahalistele võimalustele tähendab see kindlasti ASi Harju Elekter arengu kiirenemist. Olgu selleks siis ettevõtte laienemine uutele turgudele, uued ettevõtete üle võtmised, uus koostöö või investeeringud tehnoloogiasse, uutesse innovaatilistesse projektidesse, tööstusliku kinnisvara arendusse ning loomulikult dividendimakseteks.

Endel Palla
AS Harju Elekter nõukogu esimees

  
  
Harju Elekter ostis enamusosaluse müügifirmas Energo Veritas
  
AS Harju Elekter ostis 80,5% suuruse osaluse elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ. Tehing jõustus 29. märtsil 2017. aastal, mil toimusid ka rahalised arveldused. Tehingu järgselt liidetakse Harju Elektri kaubandusgrupi äritegevus Energo Veritasega, kes jätkab Kontserni tütarettevõttena.

Energo Veritas ostuga ning Kontserni tütarettevõttena tegutseva kaubandusüksuse moodustamisega suurendab Kontsern oma turuosa Eestis, laiendab oluliselt tootesortimenti ning loob eeldused Kontserni toodete müügi võimendamiseks Eestis ja Baltimaades. Ettevõtte fookus suundub just projektijuhtimisel põhinevale müügi- ja kaubandustegevusele. Kontserni uue tütarettevõtte Energo Veritas OÜ juhatajana jätkab senine ettevõtte juhataja Kristo Reinhold.

Energo Veritas OÜ on 2015. aastal loodud elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõte, mis pakub tehnilist konsultatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid ehitusobjektile. Ettevõtte suurimateks tarnijateks on enamik elektrimaterjalide tootjatehased või nende esindajad, samuti ollakse mitmete toodete maaletoojad. Firma 2016. aasta käive oli 4,2 miljonit eurot ning ettevõttes töötab 7 inimest.

Muutustes on jõudu!

Andres Allikmäe
AS Harju Elekter juhatuse esimees

  
  
Harju Elekter Teletehnika sai uued
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid
  
Esimese ettevõttena Harju Elekter Grupis omistati ASile Harju Elekter Teletehnika 04. jaanuaril 2017 kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid vastavalt uuendatud standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Ajakohastatud standardite järgi on kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid rohkem integreeritud äriprotsesside ja üldise juhtimisega. Kvaliteedialane tulemuslikkus ja keskkonnaalane säästlikkus on seatud ühele joonele ärilise edukusega.

Protsesside parendamise kõrval on nüüd põhirõhk riskide prognoosimisel, analüüsimisel ja käsitlemisel.  Oluline on ennetava selgitustööga kaasata töötajaid ning seire abil kujundada tööprotsesse selliselt, et kliendi rahulolu saaks tagatud nii toote- kui teeninduskvaliteedi osas. Samas on oluline, et ka töötajad tunneksid head meelt ühiselt antud panusest.

ISO süsteemi omamine annab aastate jooksul järeleproovitud ja heakskiidetud aluse äriprotsesside süstemaatiliseks juhtimiseks. Eesmärgistatult juhitud süsteemid võimaldavad suurendada tulu, tagada ettevõtte arengu ka klientide sageli muutuvate nõuete ja väliskeskkonna pidevate muutuste korral.

Juhtimisssüsteemi standardite puhul tuleb mõista, et need sisaldavad nõudeid MIDA teha, kuid mitte üksikasju KUIDAS teha, mis omakorda on põhjuseks MIKS nad aitavad ettevõtetel toimida ühtsete reeglite järgi, muutmata neid ühetaolisteks.

Katre Tulp
Juhiabi-kvaliteedijuht
AS Harju Elekter Teletehnika
  
AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Tel (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee