Ohutuse, keskkonna ja kvaliteedi juhtpõhimõtted (poliitikad)

Harju Elekter Elektrotehnika visioon on saada oma ala edukaimaks ettevõtteks Läänemere regioonis.

Selle saavutamiseks me:

ENNETAME TÖÖÕNNETUSI JA –HAIGUSEID läbi ennetava ohtude kaardistamise ja vältimise, loomaks turvalise keskkonna töötamiseks

TAGAME KLIENTIDE RAHULOLU JA USALDUSE tarnides kvaliteetseid tooteid kokkulepitud ajal konkurentsivõimelise hinnaga ning ületades klientide ootused suurepärase teenindusega

VÄHENDAME MÕJU KESKKONNALE optimeerides materjalide ja loodusressursside kasutamist, vähendades jäätmete teket ning ennetades võimalikku saastamist

TEGUTSEME VASTAVUSES MEILE KOHALDUVATELE ÕIGUSAKTIDELE, standardite ja muude osapoolte nõuetele, ning kus mõistlik kasutame maailma parimaid praktikaid

PARENDAME TEGEVUSTE EFEKTIIVSUST ja püstitame asjakohaseid eesmärke olemaks valitud valdkondades parim (Best in Class)