Talv 2017

 
Talv 2017 harjuelekter.ee
 
  Harju Elekter kutsub messidele
  Harju Elekter sai suured tellimused
  Harju Elekter ühendas metallitehased
  Tootjana tööstuslikku kinnisvara arendamas
 
      
 
Lugupeetud kliendid, partnerid, kolleegid!

2016. aastat jäävad Harju Elekter Grupis ilmestama julged muutused ja panustamine arengusse tuleviku koostöö edu nimel. Oleme liitnud ja tugevdanud meie lehtmetalli tootmise võimekust, oleme jõudnud uute ja mahukate lepinguteni. Kindlustamaks meie klientide rahulolu, oleme muutnud ja veelgi muutmas oma tegevorganisatsiooni, fokuseerinud meie tehaste arengut, ressursse ja investeeringuid.

Alanud 2017. aastal panustab Harju Elekter Grupp eelmisel aastal alustatusse ja keskendub nii uute lepingute täitmisele kui ka veelgi tuntavama võimekuse loomisesse meie tootmise, arenduse ja meeskonna osas.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Harju Elekter Grupp

Meie eesmärk on jagada teiega olulisi uudiseid, informatsiooni ja olla esil erinevatel messidel nii Soomes kui ka Rootsis. Tahame olla maksimaalselt avatud, kuulata oma kliente ja partnereid, olla koostöös sammukese ees ootustest ja investeerida keskkonnasäästlikku tulevikku. Loodan, et leiate selles Harju Elekter Grupi e-Magazinis rohkelt huvitavat lugemist ja värskeid mõtteid.

Soovin teile kõigile edukat ja rõõmurohket aastat 2017

  
 
  
  
Harju Elekter kutsub messidele
  

2017 on Harju Elektri jaoks taaskord tähtsate erialamesside aasta. Selle aasta suurimad messid, kus Harju Elekter oma stendiga väljas, on jaanuaris toimuv Verkosto mess Tamperes ja mais toimuv Elfack Göteborgis. Mõlemad messid toimuvad üle aasta ning toovad kokku oma ala professionaalid kõigist Põhjamaadest.

Verkosto mess toimub juba 25.-26. jaanuaril ning on selle aasta Soome tähtsaim energiajaotussektori mess. Harju Elektri kontserni tootevalikut esitlevad ühisstendiltütarettevõtete Satmatic Oy, Finnkumu Oy ja Harju Elekter Elektrotehnika AS müügiinimesed ja insenerid. Harju Elekter Grupi stend on A 828.

Satmatic Oy poolt tutvustatakse messil erinevaid madalpinge ja tööstusautomaatika lahendusi, autode eelsoojenduse ja elektriautode laadimise lahendusi ning päikeseenergia ja targa elektrivõrguga seotud lahendusi.

Finnkumu Oy on sel korral messil väljas targa elektrivõrgu jaoks sobiliku komplektalajaamaga. Alajaama keskpinge osa on õhkisolatsiooniga ning vaakumvõimsuslülititega. Kaughalduse võimaldamiseks on lülitid motoriseeritud ning alajaam varustatud RTU seadmega.

Harju Elekter Elektrotehnika AS tutvustab messil ühte oma viimastest uudistoodetest – spetsiaalselt Soome turu jaoks välja töötatud kuni 315 kVA võimsuse trafo jaoks mõeldud väljast teenindatavat metallalajaama, mis on saanud Soome suurimate elektrivõrkude poolt juba väga sooja vastuvõtu osaliseks.

Täpsem info messi kohta: http://www.verkostomessut.fi/
Tasuta pääse: http://ilmoittaudu.tampereenmessut.fi/ilmoittautuminen/index.tmpl?lid=168

Elfack 2017 toimub 9.-12. mail Göteborgis ning on Põhjamaade suurim energiajaotussektorile suunatud erialamess. Messil on väljas enamus ala suurematest tegijatest, kes presenteerivad 4 päeva jooksul oma tooteid ja teenuseid enam kui 25 000 külastajale. Harju Elektri kontserni tootevalikut esitlevad Harju Elekter Elektrotehnika AS müügiinimesed ja insenerid.

Harju Elekter Elektrotehnika AS tutvustab messil energiajaotussektori jaoks välja töötatud lahendusi ning stendil on kõigile tutvumiseks väljas ka spetsiaalselt Rootsi elektrijaotusvõrkude jaoks välja arendatud betoonkorpusega komplektalajaam. Harju Elektri stend on A 01:42.

Täpsem info messi kohta: https://elfack.com/
Tasuta pääse: https://elfack.com/for-besokare/entrekort/

  
  
Harju Elekter sai suured tellimused
  
Viimastel aastatel on Harju Elekter Elektrotehnika suunanud oma fookuseeksporditurgudele ja koostööle ettevõtetega Balti mere regioonis. Tegeletud on klientide vajaduste ja ootuste välja selgitamise ning sobivate toodete arendusega. Ettevõtte tooteportfell on kosunud mitmete uute lahenduste näol nagu SFS6001 standardile vastavad väljast teenindatav metallkorpusega komplektajalaam HEKA 1VM315 ja seest teenindatav metallkorpusega komplektajalaam HEKA 1SM1000. Uue hoo on sisse saanud koostöö erinevate valdkondade tuntud spetsialistidega.

2016. aasta  on olnud Harju Elektrile läbimurde aastaks. Ära märkimist väärivad mahukad tarnelepingud elektrivõrkudega Soomes ning tellimus ligi sajale erialajaamale USA sadamates.

Kõikide lepingute ja tellimuste teenindamiseks oleme üle vaadanud oma tootmisprotsessid ning laiendame tootmispindu. Eesmärk on keskenduda oma tugevustele ning leida sobivad tarnijad ja koostööpartnerid, kes jagavad meie väärtusi.

2017. aasta on kogu ettevõttele väljakutsete rohke ning vajab pühendumist igas töölõigus, et õigustada kõiki klientide poolt seatud ootusi ja täita endale võetud kohustusi.

Harju Elektri eesmärgiks on kasvada juhtivaks elektriseadmete tootjaks Balti mere regioonis ning ollausaldusväärne partner kõigile oma klientidele, luues koostöös oma partneritega just neile vajalikke lahendusi.

Harju Elektri jaoks olulised väärtused:

ARENG – oleme õpialtid ja uuendusmeelsed.
Täiendame pidevalt oma teadmisi, et arendada välja kaasaegseid tooteid ja teenuseid. Hindame uuendusettepanekuid ja oleme valmis neid ellu viima;

KOOSTÖÖ – tegutseme ühtse meeskonnana.
Kuulame oma kliente ja kaasame partnereid, et luua klientide ootustele vastavaid tooteid;

USALDUS – kvaliteedis ei tingita!
Kvaliteetse toote valmistamine on auasi. Me rakendame kaasaegse tehnoloogia ja kogu oma oskuste pagasi tellimuste tähtaegseks täitmiseks.

Harju Elekter tarnib Eleniale betoon- ja metallkorpusega tehasetootelisi jaotusvõrgu alajaamasid HEKA

Harju Elekter tarnib Carunale betoon- ja metallkorpusega tehasetootelisijaotusvõrgu alajaamasid HEKA

Harju Elekter tarnib Konecranesile eriotstarbelisi alajaamasid HEKA

  
  
Harju Elekter ühendas metallitehased
  

Harju Elekter Gruppi oli ajaloolistel põhjustel koondunud kaks lehtmetalli töötlevat tehast, kus töödeldi sarnast materjali sarnaste seadmetega – üks ASis HE Elektrotehnika ja teine ASis HE Teletehnika. Kummalgi tehasel oli oma materjaliladu, pulbervärviliin ja transpordiseadmed ning ka tootmisseadmed, töötajate koosseisja juhtimisstruktuur olid dubleeritud. Tellimuste sesoonsus, üle- ja alakoormused tootmistellimustes olid kummagi tehase sisemine mure ning tellimuste ja tööjõu jagamine kahe tehase vahel oli komplitseeritud.

Idee liita kaks tehast üheks tekkis juba ligi 10 aastat tagasi. Idee küpses otsuseks ja 2016. aasta aprillis võttis ASi Harju Elekter nõukogu vastu otsuse koondada lehtmetalli tootmine kontsernis ühe ettevõtte, ASi HE Teletehnika alla. Eesmärgiks oli ühendada materjalilaod, tehnoloogiline seadmestus, tööjõud ja juhtimine ühise eesmärgi nimel võitlevaks üksuseks, et pakkuda kliendilesuuremate tehnoloogiliste võimaluste juuresparemat tarneaega ja konkurentsivõimelisemat hinda. Tähtajaks määrati 2016. aasta august, mil uus ühendatud tehas pidi tervikuna ühe mütsi all töötama.

Töö algas seadmete põhiplaani projekteerimisega, mille käigus tekkis vajadus ka lisapinna ehitamiseks. Kui projekt sai kinnitatud, koostati kolimis- ja ehitusgraafik ning asuti seda ellu viima. Komplekteeriti uus ühine juhtimisstruktuur ja pandi paika inimeste koosseis. Võeti üle põhivarad, üle tulnud töötajad said uued töölepingud. Enamus inimesi jäid oma tavapärasele tööle, osa töökohti komplekteeriti ümber.

Seadmete kolimine ja ümberehitustööd jäid suures plaanis planeeritud ajagraafikusse. Tootmistöö jätkus terve perioodi vältel, seadmeid koliti ükshaaval. Seadmete kolimise järjekord oli selleks hoolikalt ette valmistatud. Palju abi oli kolimisel ettevõtte töötajatest, kes olid nõu ja jõuga protsessis abiks. Kolimine jättis siiski oma jälje tarnekindlusesse, kuid paari kuu jooksul suudeti vajakajäämised koostöös klientidega likvideerida ning tavapärane tellimuste voog võis jätkuda.Sattus ju samale ajale ka suvepuhkuste periood ning tootmistellimuste maht,vastupidiselt tavapärasele, kahekordistus. Oli äärmiselt pingeline aeg. Palju väljakutseid pakkus ühinemise käigus ka tootmistarkvarade ühendamine, kuna toodete kooslused ja tehnoloogiliste protsesside kirjeldused tuli ühest ettevõttest üle võtta ja teisele tehasele arusaadavasse keelde panna.

2016. aastasse tagasi vaadates võib öelda, et tehtud töö on vilja kandnud ja otsus tehased ühendada oli ainuõige. Tootmine ühendatud tehases toimub täna oma tavapärast rutiini järgides. Valdavalt on mindud üle kahe vahetusega tööle. Aasta 2017 paistab tulevat töine. Plaanis on tõsta nii tehase tootmisvõimekust kui ka töö efektiivsust. Kontsernipoolne tootmispindade ümberjagamine annab uusi võimalusi ja ideid nii tootmismahtude tõstmiseks kui tehnoloogiliseks arenguks.

  
  
Tootjana tööstuslikku kinnisvara arendamas
  
1968. aastal tegevust alustanud Harju Elekter on kasvanud juhtivaks kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootjaks Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Põhitegevuse kõrval tegutsetakse aktiivselt ka tööstusliku kinnisvara arendamise, ekspluateerimise ja rentimise, aga ka tööstusettevõtete loomise ja käivitamisega. Harju Elektril on pikaajaline kogemus koostööst välisfirmadega (Nokia, ABB, PKC Group, Glamox, Ensto, Saajos, Inexa) luues nendega ühisettevõtteid, ehitades nende tarvis tootmispindasid ja aidates käivitada tootmist.

Harju Elekter omab Keila Tööstuspargis ja Haapsalus ligi 70 000 m2 tööstuslikku kinnisvara, mida hallatakse ja renditakse kontserni või sellega tegevusalalt seotud ettevõtetele. Eestis, Soomes ja Leedus on Kontserni omanduses kokku 40 ha maavalduseid ja enam kui 93 000 m2 tootmis, ladustamis- ja büroopindasid. Oktoobris 2016 ostis Harju Elekter Soomes kinnisvaraettevõtte Kiinteistö Oy Uutvallinkulma, tänase nimega Harju Elekter Kiinteistöt Oy, kes haldab kontserni Soome tütarettevõtete tootmispindasid Keraval ja Ulvilas, kokku 5185 m2 ulatuses.

2015. aastal omandas Harju Elekter pealinna Tallinn piiril 14,8 ha kinnistu, tehnovõrkudega varustatud tootmismaad. Allika Tööstuspark on suurepärane koht tootmise, laonduse ja logistilise tegevuse tarbeks. Allika Tööstuspargi eelisteks on hea asukoht Paldiski maantee ääres ning suurepärane ühendus Tallinna ringtee ja Via Balticaga (E67), samuti Tallinnaja Paldiski sadamatega.

Tööstuspargi kogupindala on 30 hektarit, mis on kehtiva detailplaneeringu järgi jaotatud 18 tehnovõrkudega varustatudkinnistuks. Kinnistul on tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon ja lokaalne küte (elekter, vedelkütus või gaas). Kinnistul on vaba elektrilist võimsust 3x2500 A, kui täiendav liitumine vastavalt vajadusele on võimalik. Kogu kompleksi väljaehitamine ja käivitamine ca 12 kuud peale lõpliku lähteülesande saamist ja spetsifikatsioonide kooskõlastamist. Rendi hinnad on läbirääkimiste küsimus ja sõltuvad konkreetsest tellija lähteülesandest.

Esimene renditehas anti Harju Elektri poolt tellijale üle 2015. aasta suvel. Täna tegutseb Allikal juba mitu tootmisfirmat ning 2016. a. sügisel asetati nurgakivid veel kahele hoonele: HE tootmis- ja laobokside rendikompleksile ning Stera Technologies tootmis- ja laohoonele. Kokku ehitatakse 12 700 m2 erineva otstarbega pindasid, I etapp on valmis rentnikele üleandmiseks 2017. a. esimesel poolaastal. Allika kinnistute müügi ja „võtmed-kätte“ lahenduses rajatavate äri- ja tootmishoonete üürile andmisega tegeleb Harju Elekter, kes on valmis projekteerima vastavalt kliendi lähteülesandele, ehitama, rentima kuni 30 000 m2 erinevaid pindasid koos vajaliku infrastruktuuriga ning vajadusel osutama abi ka tehase käivitamisel. Tootjana tööstuslikku kinnisvara arendades mõistetakse oluliselt paremini kliendi huve, osatakse esitada õigeid küsimusi ning juhtida kliendi tähelepanu kitsaskohtadele või erinevatele lahendustele.

Huvi korral rohkem infot: http://harjuelekter.ee/en/content/real-estate-projects või Aron Kuhi-Thalfeldt, Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juht, tel 674 7421

  
AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Tel (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee