Torustiku ühendamine

   
*järjestikune ühendus                               *vertikaal- ja horisontaalne     *väikeboileri ühendus

1 Külma vee sisend
2 Sulgurventiil
3 Vajadusel survealandaja
4 Kaitsegrupp või klapp
5 Sifoon kaitsegrupile
6 Sooja vee väljund

Soojusvahetiga boileri ühendamine
A Küttevee pealevool
B Küttevee tagasivool
C Külma vee sisend
D Sooja vee väljund
E Keskküttesüsteemi tagasivool
F Keskküttesüsteemi pealevool
1 Kaitsegrupp
2 Sifoon
3 Sulgurventiil
4 Kolmik
5 Sulgurventiil
6 Tsirkulatsioonipump
7 Õhutusklapp
8 Tagasilöögiklapp
9 Pumba termostaat

    IP kaitseklass näitab seadme kaitsetust vee ja tahkete kehade vastu
• Esimene number näitab tahkete osakeste seadmesse sattumise kaitsetust 0-kaitse puudub ja 6-täielik
(6 absoluutselt tolmukindel) boileritel nõutav 2.
• Teine number näitab veekindlust. 0 on minimaalne ja 8 maksimaalne. Boileritel maksimaalselt -5.
• Kõik Thermor boilerid omavad kaitseastet IP24 või IP25 s.t. nad on igast suunast pritsmekindlad.

Garantiitingimused
• Keraamilise küttekeha ja ACI-süsteemiga boileril: paagile 5 aastat, elektriosale 2 aastat.
• Väikeboileril: paagile 2 aastat, elektriosale 1 aasta.